Postup a doporučení | Garanční systém finančního trhu

Postup a doporučení

Pro uplatnění nároku na výplatu základní náhrady pohledávky z pojištěného vkladu není nutné nic vyplňovat či se hlásit nebo registrovat u Garančního systému. To samé platí i pro uplatnění nároku na výplatu institucionální náhrady pohledávky z vkladu. Od okamžiku, kdy Garanční systém začne vyplácet náhrady pohledávek z vkladů prostřednictvím ČS (tedy od 20. října 2016 v případě základních náhrad), si můžete svoji náhradu vyzvednout na přepážce vámi vybrané pobočky ČS určené k výplatě dle Seznamu poboček. Zde stačí předložit doklad opravňující k vyzvednutí náhrady (v případě vkladů vedených na fyzické osoby platný průkaz totožnosti - občanský průkaz nebo pas) a zvolit si, na jaký účet chcete náhradu pohledávky z vkladu převést, případně, zda chcete náhradu vyplatit v hotovosti.

  • Pokud nemáte zřízen jiný účet, na který chcete peníze převést, můžete si přímo na přepážce ČS účet založit. Samotný proces převodu do jiné banky probíhá ve standardních lhůtách pro mezibankovní platební styk, tj. během 2-3 pracovních dnů.
  • Pokud budete chtít přebírat náhradu vkladů v hotovosti, doporučujeme se informovat o pravidlech pro hotovostní transakce, která platí na vybrané pobočce ČS.
  • Výplata základních náhrad pohledávek z vkladů bude dle Zákona o bankách probíhat po dobu 3 let, tj. do 20. října 2019.